Ortaklık Sözleşmesi

ASYA ORGANİK ÜRÜNLER ORTAKLIK ( AFFILIATE ) PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. Bu sözleşme, “Asya Organik Ürünler” ile “ www.kristaltuz.com Kullanıcısı” arasında düzenlenen sözleşmenin elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmiş sayılır.

2. Ortaklık programı, bu sözleşme ve ayrıca sitemize ait Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve Asya Organik Ürünler’inin yönetimi doğrultusunda yürütülür.

3. Asya Organik Ürünler’ine yayıncı olmak isteyen web sitesi sahibi, Ortaklık Programına üye olarak başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi Asya Organik Ürünler tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin “Yayıncı” olmasına onay verilir.

A) Başvuru sahibinin sitesinde yeteri kadar içerik olmalı, gereğinden fazla reklam bulunmamalıdır,
B) Başvuru sahibinin sitesinde zararlı bulunabilecek nitelikte içerik olmamalıdır,
C) Başvuru sahibinin sitesinde yasaklı, sahte/kopya ürün tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

4. Ortaklık Programı kullanılarak yayıncı tarafından elde edilen kod, “yayıncı” tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. Yayıncı, tarafımıza bildirdiği sitelerinde yayınladıkları reklam ve link vasıtasıyla sitemize yönlendirilmiş olan müşteriler alışveriş yaptıkları taktirde ilgili ürünün satış fiyatı üzerinden % 5 komisyon almaya hak kazanır.

ÖDEME ŞEKLİ

Yayıncı  tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 100 TL (Yüz TL)’yi aşması halinde doğacaktır. Asya Organik Ürünler olarak yayıncılarımıza sadece havale ile ödeme yapmaktayız. Ortaklık Programı formu üzerinde yer alan ‘’ Havale ‘’ seçeneğini kullanarak ilgili alanlara Hesap bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz. Hesap Sahibi ismi ile verilen Hesap numarasının birbiri ile aynı olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde ödemeler gerçekleşemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

Bu sözleşme, Asya Organik Ürünler tarafından onaylandığı tarihten itibaren başlar ve bir yıllık süreyi kapsar. Süre bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından bu sözleşme feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

Bu  Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. “Yayıncının” belirtilen elektronik posta adresi, Ortaklık Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresidir. Ortaklık için belirlenen elektronik posta adresimiz ise bilgi@kristaltuz.com adresidir. “Yayıncı”, Ortaklık Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ASYA ORGANİK ÜRÜNLER